Etusivu » Yhteystietokanta

Yhteystietokanta

"Jokainen yhteystieto on aina yksilö - riippumatta siitä onko kyseessä lapsi, aikuinen, huoltaja, teini-ikäinen ohjaaja vai -mutanttikilpikonna."

Yhteystietokanta on Pinskujen jäsen- ja markkinointirekisteri, jonka teknis-mekaanista puolta ylläpidetään keskitetysti (=keskustoimisto maksaa palvelimen vuokran & pitää huolen siitä että se toimii) mutta jonka käyttö on hajautettu pinskutoimijoille ympäri maata. Rekisterissä on kolme osaa: henkilörekisterijärjestörekisteri ja toiminta-aluerekisteri. Henkilörekisteriin tallennetaan jäsenten, toimintaan osallistuvien ja yhteistyökumppaneiden yhteystiedot, pinskujärjestörekisteriin tallennetaan yksinomaan pioneerijärjestöjen tiedot, ja toiminta-aluerekisteriin pinskujärjestöjen toiminta-alueet. Pinskujärjestö- ja toiminta-aluerekistereiden sisältö ei kovin usein muutu, mutta henkilörekisteri elää jatkuvasti jäsenien ja tapahtumaosallistujien mukaan.

Jokainen pinskujärjestö nimittää itselleen rekisterinhaltijan, jolla on pääsyoikeus oman järjestönsä jäseniin, oman järjestönsä toimintaan osallistuneisiin sekä niihin rekisterin yhteystietoihin, jotka asuvat ko. järjestön toiminta-alueella. Rekisterinhoitaja voi olla mm. joko järjestön puheenjohtaja, työntekijä tai erikseen nimetty rekisterinhoitaja - tärkeintä on ilmoittaa keskustoimistoon kuka hommaa jotta tarvittavat pääsyoikeudet voidaan myöntää. Toiminta-alueet on jaettu postinumeroalueiden perusteella, koska ne nyt sattuvat olemaan näppärä tapa pilkkoa maa palasiin. 

Henkilörekisteri

Henkilörekisteri löytyy sivuilta Laaja haku ja Pikahaku. Hakuargumentit löytyvät vasemmasta sivupalkista, josta pääsee myös lisäämään uusia jäseniä. Pikahaussa argumentteja on vähemmän mutta se toimii nopeammin, laajassa haussa taas toisinpäin. Rekisteriä käytettäessä on muistettava että jokainen yhteystieto on aina yksilö - riippumatta siitä asuvatko pariskunnat tai perheet saman katon alla vai eivät ja riippumatta siitä onko kyseessä lapsi, aikuinen, huoltaja, teini-ikäinen ohjaaja vai mutanttikilpikonna.

Käyttöoikeudet ja periytyvyys

Nimitetty rekisterinhoitaja pääsee siis käsiksi niihin yhteystietoihin, jotka ovat joko:

  1. Ovat edustamansa pinskujärjestön suoria jäseniä (jäsenjärjestö)
  2. Ovat osallistuneet johonkin tapahtumaan, jota edustamansa järjestö on ollut järjestämässä (tapahtumaosallistumiset)

Kaikki pioneeriosastot ovat poikkeuksetta tai lähes poikkeuksetta jonkin piirin jäseniä, ja henkilörekisterin käyttöoikeudet ovat periytyviä. Tämä tarkoittaa sitä, että piirit pääsevät käsiksi kaikkien osastojensa yhteystietoihin samalla tavalla kuin osastot itse. Allaoleva kuvaaja (yrittää) selkeyttää pääsyoikeuksien jakautumista ja periytymistä. Klikkaa kuvaa niin pääset selaamaan sitä suoraan miellekarttaohjelmassa.

Järjestörekisteri

Järjestörekisteri eroaa henkilörekisteristä siten, että sinne merkitään yhte [..] huomattavasti. Se sisältää kaikki maan pinskujärjestöt, niiden hallinnolliset avainhenkilöt (mm. puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat) sekä muita järjestöhallinnon kannalta oleellisia tietoja.

Pinskujärjestöt

Toiminta-aluerekisteri

Toiminta-aluerekisteri on pakin rekistereistä yksinkertaisin ja pysyvin. Se koostuu Suomen postinumeroalueista, joista jokainen määritellään kuuluvaksi jonkin pinskujärjestön toiminnan piiriin. Mikäli jonkin pinskujärjestön toiminta-alue muuttuu, se merkataan toiminta-aluerekisteriin. Toiminta-aluerekisterin tietoja muokataan myös jos maan postinumerojako muuttuu.

Keskusjärjestö käyttää toiminta-aluerekisteriä vuodesta 2018 eteenpäin yhdessä tapahtumasivujen kanssa jäsenjärjestöjen toiminnan alueelliseen seuraamiseen.

Tämän sivun lyhytosoite on: pinskupakki.fi/node/6120